Henrik Svendsen

         Borups Allé 19  2tv

         2200 København N

         Tlf.: 38103181

         Email: mail@HenrikSvendsen.dk


 

Dette er hjemmesiden for et firma under oprettelse, der tilbyder en gennemført professionel gennemregning af afgrødefølger med Daisy (Danish agricultural information system udviklet på KVL siden 1987).

Formålet med Daisy har altid været, at Daisy skulle være et værktøj, der så ubesværet som muligt skulle give fagligt korrekte resultater vedrørende udbytter på og N-udvaskningen fra en opdyrket mark. Helt afgørende for N-udvaskningen er vandflowet gennem systemet og dermed nettonedbøren. Ved det netop afsluttede projekt på KVL, Standardisering af Daisy, har focus netop været på disse emner samt på afgrøde udbytterne.

Derfor henvender denne hjemmeside sig til  institutioner, landmænd og konsulenter, for hvem disse emner er af afgørende betydning. F. eks. ved opgørelser af N-udvaskningen fra et opland og i forbindelse med VVM-redegørelser. Der kan sagtens være tale om et samarbejde, hvor jeg udfører Daisy beregningerne.

Prisen for mit arbejde kan forhandles af den grund, at det kan være vanskeligt på forhånd at vurdere, hvor meget arbejde en given opgave kræver. Spørgsmålet er f. eks. om de hydrauliske ledningsevner for jordene eller jorden kendes eller ej, eller om de(n) skal estimeres. Min pris ex. moms udgør kr. 500,00 pr. bogført time, med ca. 20 timer bogført pr. uge.

Jeg er en tidligere lektor på KVL, der i tidens løb har deltaget i utallige projekter, bl. a. NPO-projektet, og Stategisk Miljøforskningsprogram 1 og 1.5 og sidst Standardiserings projektet. Derfor har jeg i 16 år deltaget i Daisy udviklingen.

 

Sidst redigeret 31/3-2004